นักธุรกิจรัสเซียมาเยี่ยมบริษัท

2022/08/12 09:12

ในเดือนตุลาคม 2559 นักธุรกิจชาวรัสเซียมาที่ บริษัท เพื่อเยี่ยมชมและตรวจสอบอุปกรณ์ หลังจากเครื่องทดสอบนักธุรกิจชาวรัสเซียชื่นชมผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าวีเนียร์ไม้ของ บริษัท ยืนยันผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และแสดงความตั้งใจในการซื้อ ภายใต้การแนะนําของผู้นําฉันมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเครื่องเป่าไม้ของ บริษัท แล้วลงนามในสัญญาสั่งซื้อ


Customer visit