นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากป่าไม้และไม้

2022/09/23 16:13

นิทรรศการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องจักรและอุปกรณ์งานไม้เป็นเวลาสามวันได้สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ  ในงานนิทรรศการ เราได้แสดงอุปกรณ์อบแห้งขั้นสูงของบริษัทร่วมกับผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ค้าส่วนใหญ่  ในเวลาเดียวกัน เรายังได้รับความต้องการและความคิดเห็นใหม่ ๆ มากมายสำหรับอุปกรณ์อบแห้งไม้จากบุคคลในอุตสาหกรรม เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในอนาคต การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ และงานปรับปรุงร่วมกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

Exhibition


Exhibition